Васил Мръчков

Трудово право

Обща част
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1996

Осигурително право

Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1998