Трудово право

Обща част
Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1996
Местоиздаване: 
София
Страници: 
298
ISBN: 
954-8150-46-7
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран