Евангелий Андронов Матилда Александрова

Управление на операциите

Казуси, решени примери, задачи за самостоятелна работа
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2005