Добри Димитров

Административно Право

Обща част
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1999

Административен процес

Обща и специална част
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1999