Нови книги в каталога

Институционална икономика

Авторизиран курс лекции
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2015

Административно право

Специална част
Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2015

Търсене на бога

Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2014

Медиен език и стил

Теория и съвременни практики
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2014

Страници