Университетско издателство «Св. Климент Охридски»

Европейска идентичност

Теоретични дилеми и аналитични подходи
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2016

Обучение на възрастни

Концепции, методически насоки, практически решения
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2017

Страници