Принципи на изкуството

Съставител, превод, встъпителна студия: Христо Карагьозов
Анотация: 

Как можем да дадем определение за изкуство? Кое е изкуство и кое не трябва да се нарича така? Какво е въображение, усещане, впечатление и мисъл? Какво е езикът и какво - магията?
На всички тези въпроси отговор дава мащабното.изследване на! оксфордския професор и философ от първата половина на 20 век Р. Дж. Колингуд „ПРИНЦИПИ НА ИЗКУСТВОТО", представляващо вдъхновен и остроумен анализ на психологическите механизми,! стоящи зад възприятието ни за изкуство. Античност, средновековие,; ренесанс, барок, романтизъм, съвременни стилове - примери от всички епохи и видове изкуство се преплитат в пъстро разнообразие, предлагайки на читателя низ от изящни аналогии, остроумни забележки и пророчески видения в бъдещето на нашата цивилизация^!
Заедно с това настоящата книга напълно логично се добавя към досега издаваните в нашата страна образци на английската естетическа мисъл - Уайлд, Фрай, Елиът и Кенет Кларк, сред които Колингуд заема^ достойно място. Смятам, че както специалистите така и всички заинтересовани читатели ще сметнат този основополагащ за естетическата мисъл труд за ценно попълнение към личната си библиотека - причина, поради която го представям на вниманието на родната общественост.
Христо Карагьозов

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2021
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция