Университетско издателство Икономически университет - Варна

Икономически теории - част втора

Етапи и школи в историята на икономическата теория
Автор: 
Местоиздаване: 
Варна
Година на издаване: 
2001