Икономически теории - част втора

Етапи и школи в историята на икономическата теория
Автор: 
Анотация: 

Книгата разглежда различни икономически теории, според хронологията на тяхното появяване.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2001
Местоиздаване: 
Варна
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран