«Рива»

Бамби срещу Годзила

За природата, целите и практиките на филмовия бизнес
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2008

Да Оцелеем В Кризите

Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2011

Бъдещето на Европа

Предпоставки, тенденции и перспективи в развитието на Европейския съюз
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2004

История на Османската империя

Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1999

Страници