«Рива»

Бъдещето на Европа

Предпоставки, тенденции и перспективи в развитието на Европейския съюз
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2004

История на Османската империя

Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1999