Бъдещето на Европа

Предпоставки, тенденции и перспективи в развитието на Европейския съюз
Анотация: 

Предлаганото изследване е посветено най-общо на анализа на принципите и ценностите, на ЛОГИКАТА, която превръща Европа от уникална в УНИВЕРСАЛНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, собственото й развитие от многообразие от нации и култури към ЦЯЛОСТНО СИСТЕМНО ЕДИНСТВО НА МНОГООБРАЗИЕТО, както и тенденциите и перспективите за БЪДЕЩОТО `И РАЗВИТИЕ.
На фона на фундаменталния анализ на ставането на Европейския съюз и прогнозите за неговото развитие през първите десетилетия на XXI век се разгръща анализът на основните въпроси на общоевропейската идентичност, на националната и европейската идентичност на устремената към интеграция в системата на Европейския съюз България и се предлагат прогнози за главните тенденции на нейното развитие през първите десетилетия на XXI век.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2004
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран