«Прозорец »

Социология

Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2003

Балканите

Кратка история
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2005