Балканите

Кратка история
Анотация: 

Издателство „Прозорец" предоставя на вниманието на българския читател „Балканите" (Кратка история.). Авторът на книгата Марк Мазовер е сравнително малко познат не само на широкия кръг на българската общественост, но и на изследователите ни, занимаващи се с проучването на балканската история. От съчинението му „Гърция под властта на Хитлер" е видно, че той е познавач на новата балканска история.
В новото си съчинение авторът си е поставил твърде непосилната задача да обхване в най-едри щрихи богатата балканска история от началото на първите векове след новата ера до края на XX в. В изложението си не се е ограничил до сухото изложение на историческите факти, а се е опитал да надникне и отвъд географията и народопсихологията на населението, „обитаващо" един от най-взривоопасните региони в Европа и в света.
Съвсем в традициите на съвременната западна историография, Мазовер се е опитал да обхване твърде широк кръг проблеми на взаимоотношенията между отделните балкански държави, от една страна, и на тези между тях и Великите сили, от друга. Специално внимание е отделил на т. нар. „Източен въпрос", който занимава както балканската, така и европейската дипломация повече от две столетия. Авторът третира с еднаква вещина проблеми от ранната и от съвременната история на Балканите. Не малко страници са посветени на процесите, съпътстващи разпадането на бивша Югославия.
Едно от най-големите достойнства на разглеждания труд
е, че той е написан на базата на солидно познаване на наличната историческа литература (предимно англоезичната) и на съчиненията на някои от най-изявените специалисти в тази област от самите балкански страни - Л. Ставрианос, К. Джу-реску, Н. Тодоров и пр.
Книгата е предназначена за най-широк кръг читатели, но може да се ползва и от историци изследователи, студенти по история и пр.
В края на книгата са приложени два показалеца - именен и географски, които позволяват по-бързото ориентиране в богатото и разнообразно съдържание на труда.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2005
Местоиздаване: 
София
Страници: 
220
ISBN: 
954-733-417-4
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран