«Антос»

Теоретико-приложни аспекти на социалната работа с деца в риск

Актуално състояние и възможности за развитие
Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
Шумен
Година на издаване: 
2003