Захари Торманов

Договорът

Практическо ръководство за търговски и граждански договори
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2012