Филология

Парламентарна реторика

Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2002

Медиен език и стил

Теория и съвременни практики
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2014

Курс по творческо писане

Основни принципи, ясни насоки, подкрепени с примери от творчеството на класически и съвременни автори, изобретателни упражнения и методи за оценяване на вашия напредък
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2009

Страници