«Изток-Запад»

Комуникационно поведение и институционализация на посланието

Иновации в масмедиите и PR (увод в агенционната журналистика)
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2003