ИК «ПЕРСЕЙ»

Последна молитва

Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2022

Двайсет гроша

Разкази
Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2023

Завръщането на пиранята

Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2008