хора с увреждания

Възможност за получаване на правна помощ за хора с увреждания в рамките на инициатива „Защита срещу нарушаването на правата и неравното третиране на хора с увреждания“

logo_na_es__0.png
Инициатива „Защита срещу нарушаването на правата и неравното третиране на хора с увреждания“ се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности" и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ).
logo_wcif-bg.png
До края на 2024г., експерти-юристи с опит в сферата на човешките права и защитата от дискриминация ще са на разположение за предоставяне на безплатна правна помощ

Покана за изложба на младия артист Полина Герасимова адаптирана за посетители с нарушено зрение

От 10 до 18 май в Националния студентски дом в София ще бъде показана изложбата „Изкуство с увреждания“. Както подсказва и името, проектът е посветен на хората с увреждания, променили света с постиженията си и включва портрети на 11 изявени личности от различни сфери, Brain games пространства и кът за свирене на Музико – музикален инструмент за деца с приоритет за деца със специални потребности, създаден от авторката на изложбата Полина Герасимова.