Жорж Дюби

Времето на катедралите

Изкуство и общество 980-1420
Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2004