Покажи ми как

Ръководство за родители на слепи и слабовиждащи деца в предучилищна възраст
Анотация: 

Второто издание на това ръководство е още по-необходимо, тъй като за разлика от 1994 г. в службите за ранно въздействие у нас и от ресурсните учители са обхванати значителен брой деца от 0 до 6-годишна възраст.
Книгата е пряко адресирана към родителите на зрително затруднени деца, но тя е чудесно помагало в ръцете на консултантите на родителите, които са специалисти по ранно въздействие, ресурсни и пътуващи учители за интегрирано обучение в предучилищна възраст, студенти по педагогика на зрително затруднените и детски учители, в чиито групи са интегрирани зрително затруднени деца.
Чрез ясен и достъпен език, авторката Мери Бренан предлага богато разнообразие от практически опит, тематично систематизиран в седем отделни глави. Всяка цел на обучението е придружена от практическа процедура. Родители и специалисти ще открият прости стратегии и техники за обучение, лесно приложими в разнообразни условия. Предвидените упражнения за развитие на речта са адаптирани към особеностите на българския език.

Издание: 
Второ издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2008
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция