«Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца»

Покажи ми как

Ръководство за родители на слепи и слабовиждащи деца в предучилищна възраст
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2008

Покажи ми как

Ръководство за родители на слепи и слабовиждащи деца в предучилищна възраст
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1994