Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта

Тринадесета международна научна конференция
Анотация: 

През 2021 година организираната от Департамента по спорт при Софийски университет „Св. Климент Охридски" международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" отбелязва тринадесет години от създаването си.
Петте направления в които опитните професионалисти и учени разкриват своя академичен потенциал носят духа, емоционалния заряд и смисъла на физическото възпитание и спорта:
1. Физическото възпитание, спортът и рекреацията в образователната система.
2. Рекреацията, анимацията и спортът в свободното време - превенция за здраве.
3. Теория и методика на физическото възпитание и спорта.
4. Връзка на физическото възпитание и спорта с други дейности и научни области.
5. Онлайн обучението по физическо възпитание и спорт.
В Международната научна конференция участват 62 автори с 54 доклади.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2021
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция