Компас за родители

Обучителен пакет за педагогическо (само)образование на родители
Анотация: 

"Компас за родители" е практическо ръководство за студенти по проблематиката на семейното възпитание и интерактивното взаимодействие с родителите и техните деца.
Взаимоотношенията с децата ни играят определяща роля в процеса на тяхното развитие и социализация в план на усвояване на първичен жизнен опит, познания за обкръжаващата среда и умения за общуване с другите. Те са в основата на взаимодействието на детето с широката социална среда като овладени и усвоявани начини за изследване и опознаване на света, социално адекватно или проблемно поведение, личностно и психическо развитие, като способност за преодоляване на тревожност и стресови ситуации.
Именно в нашите семейства децата ни получават своите първи представи за добро и зло, обич и омраза, радост и тъга, приятелство и уважение, отговорност и справедливост, приветстване и отрицание на ценности и морални инстанции.
Всекидневието с децата ни е провокирано от много проблеми, породени от избора на технология за адекватно възпитателно влияние, както и от невидимите психологически проблеми във взаимоотношенията, плод на нашите и техните съзнателни и подсъзнателни очаквания, намерения, позиции, решения и действия.
Няма, обаче, нерешими проблеми и непреодолими препятствия, особено в сферата на семейното възпитание, защото то е основано на чувствата и неговата природа е най-емоционалната, в сравнение с възпитанието в други институции и организации. Нашето родителско възпитание е стихийно, но в това е неговият чар - при проблеми и конфликти ние винаги можем да възвърнем предишните си отношения с децата, защото се обичаме!

Език: 
Български
Година на издаване: 
2013
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt