ИК «Даниела Убенова»

Компас за родители

Обучителен пакет за педагогическо (само)образование на родители
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2013

История на педагогиката

Към философията на образованието
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2003