Облигационно право

Учебно помагало
Анотация: 

Учебното помагало по дисциплината Облигационно право е предназначено за подготовката на студентите от специалност Право. То се състои от четири части. В първата част са включени темите за семинарните занятия по облигационно право, които съответстват на плана на семинарните занятия по учебната програма на дисциплината Облигационно право на ЮФ при УНСС, въпроси към темата, тестови въпроси, препоръчителна литература и съдебна практика. Във втората част са включени казуси по отделните институти на облигационното право, въпроси към тях, източници (литература и съдебна практика), необходими за решаването им. В третата част са включени отговорите на тестовите въпроси. В четвъртата част - приложения, са включени тълкувателни решения на ВС/ВКС и постановления на Пленума на бившия ВС и извлечения от използвани нормативни актове извън ЗЗД.
Учебното помагало дава възможност в семинарните занятия да се разглеждат казуси, да се организират учебни игри, да се обучават студентите в прилагането на актове на съдебната практика и нормативни актове, да се контролират знанията им по съответната тема и сами да контролират знанията си чрез въпросите към темите на семинарните занятия и тестовите въпроси.

Издание: 
Второ преработено и допълнено издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2006
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат doc и txt