Международни икономически отношения

Анотация: 

Настоящото трето издание на учебника е резултат от непрекъснатото обновяване на лекционния курс. В него се обобщава развитието на международните икономически отношения, доказват се теоретичните принципи и изгодите от международната търговия, както и значението на финансовата глобализация, икономическото регулиране, световните организации и международната интеграция.
Учебникът е предназначен за студентите от УНСС, но може да се ползва от всеки, който се интересува от международните икономически отношения и международната интеграция.

Издание: 
Трето
Език: 
Български
Година на издаване: 
2011
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt