Търговски мениджмънт

Анотация: 

Учебникът „Търговски мениджмънт" е предназначен за студентите от специалност Икономика на търговията при Университета за национално и световно стопанство, следващи за бакалавърска степен. Написан е в съответствие с учебната програма, специално разработена и утвърдена за тази степен на обучение. Целта е бъдещите бакалаври търговци да получат теоретични знания и практически умения за тази обособена и все по-разрастваща се стопанска дейност.
Разгледаните в учебника теми, въпроси и проблеми, са естествено продължение, задълбочаване в проблематиката и развитие на нови идеи, а в някои случаи дават различна гледна точка на въпроси, изучавани преди това от студентите в направление Икономика и бизнес в други дисциплини от областта на управлението, икономиката и мениджмънта, главно в дисциплината Основи на управлението, но и в свързаните дисциплини: Икономика на предприятието, Прогнозиране и планиране, Търговия и други.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2010
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt