Хитлер и нацизмът

Автор: 
Анотация: 

За националсоциализма и за личността на Хитлер съществува огромна мемоарна документална и изследователска литература. Българският читател познава вече доста публикации върху националсоциализма и водача му. С малки изключения, например В. Мазер, това са текстове с примитивна идеологическа насоченост, крайно едностранчиви или повърхностни. Налице е тенденция да се търсят обяснения в езотеричен план, демонизиращи нацизма и водача му. Така реалният процес на историята, единственият, който може да обясни явлението, е оставен настрана.
Предлаганата книга е едно от добрите изключения. Изграден върху задълбочено познаване на историческия фон, текстът методично пресъздава основните щрихи в биографията на Хитлер. Авторът разглежда основните моменти от идейното развитие и политическата кариера на фюрера, като се спира на най важните елементи от неговия мироглед и посочва главните аспекти на нацистката идеология и система на управление. Достойнство на книгата е ясната структура, плавното изложение и извеждането на акцентите. Авторът следва обективен дух на изложение на фактите, без да плаща данък на ефимерни концепции или емоционални интерпретации. Книгата ни представя важен момент от човешката история с перото на един от изтъкнатите европейски специалисти в съответната област. Тя е предназначена както за студентите от историческите факултети, така и за всички, които се стремят да разберат тайните на човешката история.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2001
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран