НАТО

Анотация: 

При внимателния прочит на разработката възниква въпросът на какъв етап е развитието на НАТО от военнополитическа в политико-военна структура. Произтичат и разсъждения за генерирането на напрежение поради наличието в Европа на зони с различна степен на гаранции за сигурност и стабилност. Настоящото издание може да бъде полезно за намиране на верните отговори на множество въпроси, които вълнуват обществеността, наблюдателите и обикновените хора в България.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2002
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран