Духовната ситуация на времето

Анотация: 

Тази книга на Карл Ясперс (1883-1969) може да се разглежда като най-достъпното и известно немско въведение в екзистенциалната
философия. Написана е под формата на екзистенциална диагноза за
нашата епоха. Ясперс изследва основните феномени на съвременността и съдбата на човешката екзистенция в условията на масовата култура.
Анализът на Ясперс представя релефно заплахата за екзистенциалната автентичност, която таят в себе си съвременната наука, техника,
образование и държава под влиянието на масовата форма на човешкото съществуване.
Много от екзистенциалните преценки на Ясперс са предчуствие и предупреждение за наближаващия тоталитаризъм като екстремална политическа проява на агресия срещу самоценността на екзистенцията.
Книгата е ориентирана към всички, които се интересуват от философското тълкуване на нашата съвременност.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1996
Местоиздаване: 
София
Страници: 
206
ISBN: 
954-607-046-7
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран