История на европейската етика

Анотация: 

Курсът лекции по „ История на европейската етика" е съставен, като са използвани съчинения на разглежданите автори, както и философски енциклопедии на английски, френски и руски език, а също така и изследванията на К.Фишер, Фр.Йодъл, М.Гюйо, Н.Лоски, и др.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1995
Местоиздаване: 
София
Страници: 
316
ISBN: 
954-07-0605-Х
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран