Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера: теоретични аспекти

Автор: 
Анотация: 

Интересът на учените към дефектите и проблемите на пазара и неговите алтернативи в социално-културните дейности (здравеопазването, образованието, културата) се проявява през последните десетилетия на 20. век, в които се осъзнава нарастващият разрив между обществените потребности от социално-културни блага и оскъдните ресурси, предназначени за тази цел. В този период (след 1960 г.) намират своя облик като самостоятелни отраслови икономически дисциплини Икономиката на здравеопазването и здравето, Икономиката на образованието и Икономиката на културата.
Учебникът разглежда актуални въпроси, предизвикани от пазарните и непазарните дефекти на социално-културната сфера.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2000
Местоиздаване: 
София
Страници: 
196
ISBN: 
954-494-416-8
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция