Старите хора

Личностно-психологически особености
Анотация: 

Този въпросник има своето конкретно диагностическо предназначение за разработването на практически програми във връзка с работата на практическия психолог, изучаващ и работещ с хора от напреднала и старческа възраст. В този смисъл това дава възможност да се прецизира и психологически обоснове конкретната работа на социалните служби и институции, ориентирани към дейности за подпомагане, обгрижване и обслужване на хора от напреднала и старческа възраст.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2001
Местоиздаване: 
София
Страници: 
179
ISBN: 
954-07-1560-1
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран