Организационно развитие

Анотация: 

Проблемът за промяната в организацията стана доминиращ в нашето общество през последните години. Той се налага преди всичко от необходимостта от преход към пазарна икономика и от създаването на ефективни и проспериращи организации. Превръщането на организациите от затворени системи в социалистическото общество в отворени социални системи, отразяващи влиянията на средата, е едно от основните предизвикателства, с които трябва да се справят мениджърите. Промяната обаче е неизбежна реалност в резултат от глобализацията на световните пазари и от нарастващата конкуренция между фирмите. Всичко това поставя въпроса за ефективната и жизнеспособна организация, която не само може да оцелее в динамичната и непредсказуема среда, но и да се развива в дългосрочна перспектива.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1998
Местоиздаване: 
София
Страници: 
205
ISBN: 
Изд. индекс 2370
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран