Сравнително образование

Анотация: 

Проф. д-р Георги Бижков е роден през 1940 г. в с. Драгановци, Габровска област. Завършва специалност педагогика в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Защитава дисертация в Берлин (1970). Специализира в Москва, Берлин, Кьолн. Декан на факултета по начална и предучилищна педагогика при Софийския университет „Св. Климент Охридски" от 1985 г. Председател на Българското педагогическо дружество. Чуждестранен член на Руската академия на образованието.
Автор е на трудовете Опитната и изследователската работа на учителя (1976), Методология и методи на педагогическите изследвания (1983, 1995; в съавторство с акад. В. В. Краевски, 1999); Сравнителна педагогика (в съавторство с проф. Найден Чакъров, 1986); Теория и методика на дидактическите тестове (1992); Реформаторска педагогика (1994); Сравнително образование (в съавторство с Н. Попов, 1994), Диагностика на готовността на децата за училище (в съавторство, 1996); Педагогическа диагностика (1999) и над 150 публикации в областта на методологията на педагогическите изследвания, сравнителното образование и педагогическата диагностика.
Гл. ас. д-р Николай Попов е роден през 1960 г. в София. Завършва педагогика и философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1986). Научните му интереси са в областта на историята, теорията и методологията на сравнителното образование, както и практическите изследвания на чуждестранни образователни системи.
Автор е на книгите Образователни структури и учебни планове: сравнителен анализ (в съавторство с проф. Г. Бижков, 1989); Сравнително образование ( в съавторство с проф. Г. Бижков, 1994); Образователни системи в Европа (в съавторство с проф. Г. Бижков, 1997); Образованието в Австрия (1996) и Образованието в Германия (1996). Автор е на книгата Американското образование (1998), както и на над 60 статии и доклади, публикувани на български, немски, английски и португалски език

Издание: 
Второ издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1999
Местоиздаване: 
София
Страници: 
337
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция