Тракология

Анотация: 

В монографията се проследява социално-икономическото, държавно-политическото и културно-идеологическото развитие на древна Тракия и траките - основните моменти от историческия живот на обществото и на неговите взаимодействия със съседните етнокултурни общности. Същевременно коментираните и обширни библиографски позовавания са водач и наръчник за увлеклите се да работят с тази материя. Книгата съдържа лекции по трако-логия (тракознание) предназначени за обучението на студенти от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", както и на тези от всички останали висши училища, където тази дисциплина е застъпена. Написана увлекателно, тя ще е интересна за повечето хуманитаристи, както и за всички любознателни, които се интересуват от историята на българските земи през древността.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1999
Местоиздаване: 
София
Страници: 
398
ISBN: 
954-607-224-9
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран