Римско облигационно право

Подбрани фрагменти от класическата римска юриспруденция
Анотация: 

Книгата е въведение в основните институти, Препращания към разпоредби от българското, австрийското и германското законодателство

Издание: 
Първо издание на български език
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2002
Местоиздаване: 
София
Страници: 
470
ISBN: 
954-730-121-7
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран