Икономика на публичния сектор

Адаптиран вариант
Анотация: 

Този учебник представлява адаптиран вариант на С. BROWN & P. JACKSON, PUBLIC SECTOR ECONOMICS, 4-th fed Basil Blackwell,1995, Чрез него се предават в еДна систематизирана и по-достъпна форма натрупаните теоритични знания и съвременните търсения в икономиката на публичния сектор. Някои от изложените въпроси са съвършено нови за нашите познания и практически опит. В процеса на адаптирането ние обогатихме изложението с три нови глави, които правят учебния курс по-адекватен към проблемите на публичния сектор в България. В почти всяка глава са представени приложения, които разкриват нашите подходи към дискутираните в курса въпроси.
Издаването на учебника стана възможно благодарение на европейската образователна програма Темпус. В рамките на нейн проект група млади преподаватели-икономисти усвои съвременната тематика и стил на преподаване на икономиката на публичния сектор в западните университети в Лестър, Бохум и Амстердам. Те, заедно с консултативната помощ на западните лектори, поеха риска и удоволствието да представят на нашите студенти и читатели съвременното разбиране за публичния сектор на икономиката. Учебникът се издава под редакцията на доц. Георги Манлиев, За неговото отпечатване програм Темпус предостави субсидия.
Учебникът е предназначен за студенти по икономика и специалисти, работещи в държавната администрация. Той разбира се може да се използва и от по-широк кръг читатели, които се интересуват от съвременната теория и политика за развитието на публичния сектор.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1«998
Местоиздаване: 
София
Страници: 
594
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран