Философия

Хронологична антология — От Талес до Дерида
Автор: 
Анотация: 

Първото издание на тази антология излиза през 1992 г. и става първата хронологична антология, която въпреки ограничения си обем има за цел да обхване целия период на европейската философия с неговите главни представители. Тази цел е запазена и при настоящото, второ издание, но заедно с това са извършени редица промени. Някои от класическите текстове са заменени, отделни предисловия са променени и най-важното - добавени са редица нови автори.

Издание: 
Второ издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2007
Местоиздаване: 
София
Страници: 
307
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран