Хирургия

Учебник за студенти по Медицина
Автор: 
Анотация: 

Написването на учебник по дисциплината специална хирургия, към която по програмата на МА се включват урология, ортопедия и травматология, е трудна и отговорна задача. Учебникът по специална хирургия има за задача да отговори на изискванията на момента, т. е. да обхване развитието на хирургията с нейните нови раздели. За пръв път у нас се издава такова комплексно помагало и то е дело на учени и преподаватели с дългогодишен опит в хирургията.
Хирургичната специалност е тежка и труднообхватна, изисква непрестанно усъвършенстване. Като самостоятелни специалности са се обособили: урология, ортопедия и травматология, неврохирургия, пластична хирургия, детска хирургия, анес-тезиология и реанимация, гръдна хирургия, онкохирургия. През последните години като отделни направления се развиват и трансплантологията, хипербарната медицина, сърдечната хирургия, съдовата хирургия (вкл. артериология, флебология, лимфология), микрохирургията. Благодарение на тези успехи в развитието на хирургичната наука и особено на физиологичното направление и въвеждането на модерна техника станаха възможни такива операции, за които преди хирурзите можеха само да мечтаят.
В хирургията напоследък широко се прилагат лазерният лъч, ултразвукът, ниските температурни въздействия върху тъканите (криодиструкция), изкуствените органи (изкуствено сърце, изкуствени стави). У нас в областта на трансплантациите на бъбреци вече има традиции.
Съответните отдели на учебника обемно са застъпени съобразно учебната програма. Наблегнато е върху най-важните за хирургичната практика нозологични единици, но същевременно е отделено място и за по-редките заболявания, като предпоставка за по-добро запознаване на студентите с хирургичните болести. Методите на хирургичното лечение са представени по-съкратено, но са описани принципните моменти.
Независимо от изтъкнатите трудности при съставянето в определените му граници, учебникът бе комплектуван и авторският колектив очаква, че ще бъде посрещнат добре, особено що се отнася до студентите от горните курсове, за които е най-необходим в последните семестриални изпити и държавния изпит по хирургия.
Учебникът е предназначен за студентите от последните курсове, за хирурзите от мрежата и за всички начинаещи лекари, на които често се налага да се справят по интересуващи ги хирургични въпроси.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1987
Местоиздаване: 
София
Страници: 
681
ISBN: 
95346/4805-246-87
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран