Философия

Систематична антология
Автор: 
Анотация: 

Изданието съдържа фрагменти по тематиката на систематичната философия. Подбрани са места от класически философски текстове, чрез които са представени основни понятия на философската систематика в разделите на онтологията, теорията на познанието и антропологията.
Да се изучава философията, означава както да се размишлява над невсекидневни проблеми, така и да се изучават философите и техните класически текстове. Когато времето, което можем да отделим за вглеждане в текстовете на традицията, е ограничено, тогава можем да си позволим да съберем фрагменти от великите философи по основни философски теми и да се опитаме да извлечем за по-кратко време онова, което при други обстоятелства ще изисква години.
Краткостта на фрагмента има своите предимства - изисква от нас да концентрираме вниманието си върху малко думи и да се опитаме да разчетем целия смисъл, вложен в краткия текст. По тази причина фрагментите могат да допринесат не само да постигнем с неголеми усилия обзор върху теми и автори, но и да формираме умение за извличане пълния смисъл на философския текст.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2001
Местоиздаване: 
София
Страници: 
130
ISBN: 
954-426-417-5
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран