Студии по социално-правно образование

Анотация: 

Книгата е предназначена за академичната педагогическа общност (студенти, дипломанти, докторанти, изследователи, преподаватели), за учителите в педагогическата практика, за консултантите по социална педагогика и за всеки с интереси в областта на социално-правното образование.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2012
Местоиздаване: 
Габрово
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция