Четене с разбиране за 30 дни чрез стратегия „Моделирано четене“

Анотация: 

Уважаеми родители,
Четене с разбиране за 30 дни чрез стратегия „моделирано четене“ е работна книга за вас и вашето дете. Практическите упражнения в нея и текстовете към тях са предназначени за деца от 7 до 10-годишна възраст. Стратегията „моделирано четене“ подпомага децата да усъвършенстват уменията си за четене с разбиране, да развият когнитивни умения и да тренират фокуса си на внимание. Целта на книгата е да ви посочи как да подпомогнете децата си в усвояване на техниката „четене с разбиране“ в първите години на обучение в училище. Плавен преход ще води вас и децата през 11 -те стъпки на стратегията „моделирано четене“. Това е нов и различен метод, чрез който детето ще се научи да чете с разбиране за 30 дни.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2023
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Без корекция
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt