Как слепите хора се ориентират в пространството? Приложение на техники за ехолокация за подобряване на мобилността и социализацията

Статията разказва за приложения на ехолокацията в ежедневието на слепите хора. Съдържа любопитни материали относно практикуването на някои видове спорт – колоездене, футбол за слепи, изкачване на планини и др., при които ехолокацията способства по-добрата кондиция и ефективността.-

Как работи?
Издаване на звуци.
Слепият човек издава серия от звуци кликане с уста и език, щракане с пръсти,почукване с върха на белия бастун или потропване с крака и т.н. Целта е звуците да резонират в обектите на около и да произведат ехо.

Долавяне на ехото
Звуковите вълни се връщат обратно към източника на шум под формата на ехо. Долавяйки ги слепият човек придобива представа относно отстоянието на обектите, тяхната големина, дори за тяхната плътност и материя.

Приложение на ехолокацията
Уменията за ехолокация намират приложение в различни аспекти от ежедневието на слепите хора. Тези техники изискват трениране и практика до постигане на самоувереност и независимост.

Ориентиране и мобилност
Ехолокацията като самостоятелна техника или в комбинация с други техники подпомага слепите хора да се придвижват по-безопасно от точка А до точка Б избягвайки препятствията.

Спорт и туризъм
Освен за подобряване на мобилността, уменията за ехолокация са приложими при практикуване на хобита и различни спортове – футбол за незрящи, планински преходи, колоездене и др.

Няколко нагледни примера
Колоездене:
Като издават най-често кликащи звуци по време на каране и слушат как те резонират в близките обекти, слепите велосипедисти могат да предвиждат препятствия и да ги избягват.
https://www.youtube.com/watch?v=lAtVOK04XvA
Слепи катерачи
Макар да изглежда невероятно, слепите хора действително могат да изкачват планини, като използват техники за ехолокация в комбинация с други сензорни и адаптивни стратегии.
Слепите катерачи демонстрират невероятна устойчивост, решителност и адаптивност. След внимателна подготовка, обучение и работа в екип те могат да преодоляват препятствия и да трупат уникален опит в планините и в други приключенски дейности.
https://www.youtube.com/watch?v=EGZPTtmydkE

Футбол за незрящи
В този отборен спорт, практикуван както от слепи така и от слабовиждащи, играчите прилагат вербална комуникация и ехолокация като ресурс за постигане на по-добро справяне на терена.
https://www.youtube.com/watch?v=maaiOnr1NdE

Плуване:
Ехолокацията подпомага плувците да се ориентират в басейна по време на тренировки или състезания. Чрез издаване на звуци и слушане на ехото те могат да коригират позицията и техниката си.
https://www.youtube.com/watch?v=gjnIGozMgvc

Голбал
Голбалът е параолимпийски спорт специализиран за практикуване от състезатели с нарушено зрение. Играчите разчитат на сетива различни от зрението за да локализират и проследяват движението на идваща към тях топка издаваща шум заради поставените в нея звънци. Ехолокацията допринася за това състезателите да предвидят и проследят траекторията на топката и да заемат позиция за защита или атака.
https://www.youtube.com/watch?v=0bZ51jzmbAQ

Въпреки че ехолокацията като метод не е масово застъпена в обучението на незрящи, тя е ценно умение което подлежи на самообучение и развитие и може значително да подобри качеството на живот и автономността на хората лишени от зрение.

Автор Аглика Недкова

Източници
YouTube

Blind man uses his ears to see | CNN Business
https://edition.cnn.com/2011/11/09/tech/innovation/daniel-kish-poptech-e...

Human echolocation - Wikipedia
Human echolocation - Wikipedia