Българското възраждане и Европа

Анотация: 

В книгата са разгледани различните представи, които възрожденците изграждат за мястото си в световната цивилизация, потърсени са мотивите, които определят тези представи. Трудът предлага свое виждане за връзките на оригиналната възрожденска литература и възприемане на чуждата култура. Детайлно са разгледани и българските образи на Волтер и Русо.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1995
Местоиздаване: 
София
Страници: 
265
ISBN: 
945-376-003-9
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран