Успешно приключиха дейностите по проект „Гражданско участие при мониторинг на уеб достъпността на дигиталните публични ресурси в Република България"

logo_proekt_horizonti_opdu.jpg

Успешно приключиха дейностите по проект „Гражданско участие при мониторинг на уеб достъпността на дигиталните публични ресурси в Република България" по който фондация „Хоризонти“ е водеща организация. Проектът се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Добро управление“
На заключителното информационно събитие проведено на 30.11.2023 пред участниците бяха представени постигнатите резултати и обсъдени стратегии за устойчивост.
Повече за проекта и мрежата за уеб достъпност може да прочетете ТУК

Фондация „Хоризонти“ изказва благодарност към всички доброволци, които се включиха в тестването за уеб достъпност на публични сайтове.
Оставаме на разположение за предоставяне на консултации и съдействие на разработчиците на публични уеб сайтове, в посока подобряване достъпа до дигитални ресурси за потребители с нарушено зрение.