Покана за заключително информационно събитие на фондация "Хоризонти" по проект

logo_proekt_horizonti_opdu.jpg

Фондация "Хоризонти" организира заключителна информационна среща по проект "Гражданско участие при мониторинг на уеб достъпността на дигиталните публични ресурси в Република България", финансиран от Европейския социален фонд чрез оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г.

Кога: 30 ноември 2023 г, 14:00 ч - 16:30 ч
Къде: Читалище „Природа и наука“, на адрес гр. София, ул. „Цар Самуил“ 86

На срещата ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проекта, ще бъде дадена възможност на участниците да зададат своите въпроси и да дискутират представените теми и препоръки към публичните институции за подобряване на достъпността на техните сайтове и електронни услуги.

Събитието ще протече както следва:

14:00 - 14:30 - Регистрация на участниците
14:30 - 14:40 - Кратко представяне на фондация "Хоризонти" - водещ кандидат и фондация "Инициатива за социална интеграция" - партньор по проекта
14:40 - 15:10 - Запознаване на участниците с основните цели, дейностите и постигнатите резултати по проекта
15:10 - 15:40 - Видео демонстрация на ползване на уеб сайт от незрящ потребител
15:40 - 16:00 - Обсъждане на решения за препоръки към публичните институции за подобряване достъпността на техните уеб сайтове
16:00 - 16:30 - Дискусия и кетъринг

С цел по-добрата организация на събитието, молим желаещите да заявят своето участие –до 27 ноември 2023 г. (понеделник) като изпратят своите имена,организация/институция, телефонен номер и имейл адрес до horizontifoundation@gmail.com или позвънят на тел 0898 43 07 99.
По проекта са предвидени средства за пътни разходи за организациите - членки на мрежата за уеб достъпност, на които се налага да пътуват до София, за да участват в събитието.
Ако нямате възможност да присъствате на място, можете да се включите в срещата дистанционно чрез платформата ZOOM от следния
линк, който ще бъде активен по време на срещата:
https://us06web.zoom.us/j/87929727523?pwd=o2bRn9DHRj3hluP4tibtav4t4y5XaD.1

Заповядайте!
Екипът на фондация "Хоризонти"