Покана за семинар "Уеб достъпност - нормативна уредба и практика в Европейския съюз и в България"

logo_proekt_horizonti_opdu.jpg

Уважаеми дами и господа,

На 27, 28 и 29 Ноември 2023 г. от 10:00 ч. до 13:00 ч.
Фондация „Хоризонти“ организира еднодневни работни семинари на тема:
"Уеб достъпност - нормативна уредба и практика в Европейския съюз и в България"
Място на провеждане гр. София, бул. "Ал. Дондуков" 11, ет. 5, конферентна зала или онлайн

За участие в семинарите, най-учтиво каним представители на публични институции, чиито компетенции имат отношение към изграждането на уеб сайтове и електронни услуги за гражданите.
Ако сте ръководители, експерти, администратори на сайтове, специалисти от ИКТ отделите, от връзки с обществеността или имате интереси в сферата на уеб достъпността,
заповядайте в един от дните на нашите семинари!

На семинарите ще бъдат представени резултатите от потребителско тестване на достъпността на 100 уеб сайта на публични институции, практически аспекти на уеб достъпността за незрящи хора, ще бъде предложено Обсъждане на механизъм за взаимодействие с НПО, мрежи на Граждани със зрителни увреждания.

Трите семинара ще се проведат както следва:
На адрес: гр. София, бул. "Ал. Дондуков" 11, ет. 5, Конферентна зала,

на 27 Ноември 2023 г., от 10:00 до 13:00 ч. - за служители от общински администрации;
на 28 Ноември 2023 г., от 10:00 до 13:00 ч. - за служители от министерства, агенции, областни администрации,
на 29 Ноември 2023 г., от 10:00 до 13:00 ч. - за служители от други публични институции.
И трите семинара ще се проведат при идентична програма, с която можете да се запознаете тук.
За улеснение семинарите ще се проведат в хибридна форма:
- присъствено - на посочения по-горе адрес;
- онлайн - чрез платформата Zoom, като кликнете този линк, който ще е активен по време на семинарите.
Линк за срещите ще бъде изпратен на посочения във формата за регистрация имейл адрес.
Желаещите могат да заявят своето участие до 24 Ноември 2023 г. като попълнят онлайн формуляр.
За допълнителна информация и потвърждение, с оглед ограничения брой (не повече от 30) участници, присъстващи на място на семинарите, служители на фондация "Хоризонти" може да се свържат със заявилите участие чрез посочените в регистрационната форма телефонен номер или имейл адрес.
Забележка: По проекта не са предвидени командировъчни разходи за участниците.

За въпроси и допълнителна информация:
Тел.: 0898 43 07 99; 0897 85 89 76;
Email: horizontifoundation@gmail.com

Екипът на фондация "Хоризонти"
Проект № BG05SFOP001-2.025-0210-С01
"Гражданско участие при мониторинг на уеб достъпността на дигиталните публични ресурси в Република България"
Водеща организация: Фондация „Хоризонти“
Партньор: Фондация „Инициатива за социална интеграция“
Проектът се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Европейския социален фонд
по Оперативна програма „Добро управление“

Приложения: 
Категории: