Образование по правата на човека

Анотация: 

Книгата представя съдържателен модел на университетското образование по правата на човека, който се прилага в академичната подготовка на социалните педагози от Софийския университет ,,Св. Климент Охридски” и е подходящ за целите на обучението по тази материя за всички педагогически, социални и хуманитарни специалности. Публикацията е предназначена за студенти, дипломанти, докторанти, изследователи, преподаватели, консултанти, учители, работещи в неправителствения сектор и всички, които се интересуват от образованието по правата на човека.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2013
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция